Privacy Policy

Privacy Policy

Wij respecteren de privacy van bezoekers/cliënten/deelnemers aan bijeenkomsten in onze praktijk en op onze website.

Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons toevertrouwt vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen van de Europese wetgeving (AVG) Uw gegevens worden door ons bewaard 10 jaar zoals dat volgens de wetgeving op de medische en paramedische praktijken verplicht is gesteld. U heeft altijd recht op inzage en op wijziging van de gegevens zolang de wijziging niet in strijd is met de voor medische of financiële gegevens noodzakelijk goed dossier beheer.

Privacybeleid Feniks Leefstijlcoaching

Wij respecteren de privacy van bezoekers/cliënten/deelnermers aan bijeenkomsten in onze praktijk en op onze Website
Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons toevertrouwt vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen van de Europese wetgeving (AVG).

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens* worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van diensten. De gegevens die worden verwerkt worden door ons opgeslagen ten einde onze diensten te kunnen registeren zoals de zorgverzekeringen en verwijzers van ons verlangen. De gegevens worden volgens deze wet minimaal 10 jaar bewaard. Hierna kunt u ze laten verwijderen.
Feniks Leefstijlcoaching verstrekt geen persoonsgegevens aan derden tenzij:

 • Dat wettelijk verplicht is.
 • Het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de begeleidingsovereenkomst.
 • U daarvoor toestemming hebt gegeven.
 • Persoonsgegevens die door ons worden genoteerd zijn:
 • Naam, voorletter(s)
 • Geboortedatum
 • Postcode en huisnummer
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Verzekering (indien van toepassing)

Bij de eerste afspraak worden de opgenomen gegevens gecontroleerd en aangevuld met:

 • BSN nummer
 • Verzekeringsgegevens
 • HA gegevens
 • Verwijzer gegevens (indien van toepassing)
 • Daadwerkelijke verwijzing (als die aanwezig is)
 • Medische gegevens zoals, medische voorgeschiedenis, medicatie gebruik, hulpvraag, tevens zal uw gewicht worden bepaald en zal een buikomvangmeting plaatsvinden.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien/c.q. te ontvangen. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Verwijderen van medische gegevens en verslagen van behandelingen kunnen pas na 5 jaar worden aangepast of verwijderd. Dit heeft te maken met de wet voor verslaglegging van medisch- en paramedisch handelen. Hiervoor kunt u schriftelijk contact opnemen met: Feniks Leefstijlcoaching, p/a Kapelstraat 66-A1 te Breda.

Website

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Cookies & social media

Lees hier ons cookie beleid.

Aanpassen privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor dit privacy beleid aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Scroll naar top